PARTNER

 

 

 

 

Schlüter Systems - z praxe odskúšané systémové riešenia.

  

Schlüter ®-BEKOTEC

 

Technický list

Použitie a funkcia

Schlüter ® - BEKOTEC je spoľahlivá technológia pre podlahové konštrukcie ako systém funkčne bezpečných plávajúcich a vykurovacích poterov bez trhlín s dlažbou z keramiky , prírodného kameňa as inými podlahovými materiálmi .

Systém je založený na polystyrénovej poterovej doske s výliskami Schluter ® - BEKOTEC - EN , ktorá sa položí priamo na nosný podklad príp . bežnú tepelnú a / alebo krokovú izoláciu .

Z rozmerov systémovej dosky Schluter ® - BEKOTEC - EN vyplýva minimálna hrúbka vrstvy poteru , ktorá činí 32 mm medzi výliskami a 8 mm nad výlisky . Odstupy medzi výlisky sú usporiadané tak , aby mohlo byť do rastra o veľkosti 75 mm upnuté vykurovacie potrubia s priemerom 16 mm , ktoré je súčasťou systému pre vytvorenie vykurovacieho poteru .

Pretože musí byť ohrievané a prípadne ochladzované len malé množstvo poteru v porovnani s klasickými systémami , možno nízkej teploty podlahového kúrenia ľahko regulovať .

Podlahové kúrenie je dobre regulovateľné a možno ho optimálne prevádzkovať s nízkymi teplotami na prívode , pretože je nutné ohrievať resp . ochladzovať len relatívne malú hmotu poteru ( pri krytí 8 mm cca 57 kg / m² ≙ 28,5 l / m² ) .

Zmršťovanie vznikajúce počas tvrdnutia poteru sa neutralizuje v sieti výliskov . Pnutie pochádzajúce z deformácií pri zmršťovania tak nemôže pôsobiť na celú plochu . Možno tak upustiť od dilatačných a dodatočne prerezaných škár v potere . Po dosiahnutí pochôdznej tvrdosti cementového poteru možno nalepiť separačnú rohož Schluter ®-Ditra 25 ( síranovápenatý poter ≤ 2 CM - % ​​) . Priamo na ňu sa do tenkej vrstvy lepidla pokladajú keramické dlaždice alebo dosky z prírodného kameňa . Dilatačné škáry v dlažbe sa vytvorí pomocou profilov Schluter ®-DILEX v potrebných vzdialenostiach .

Podlahové krytiny , ktore nie sú citlivé na vznik trhlín ako napr parkety alebo koberec sa pokladajú priamo na poter po dosiahnutí zvyškovej vlhkosti špecifické pre príslušnú podlahovú krytinu .

  

Partneri