PARTNER

 

 

 

 

Schlüter Systems - z praxe odskúšané systémové riešenia.

  

Schlüter ®-BEKOTEC-F

 

Technický list

Použitie a funkcia

Schlüter ® - BEKOTEC je spoľahlivá technológia pre podlahové konštrukcie ako systém funkčne bezpečných plávajúcich a vykurovacích poterov bez trhlín s dlažbou z keramiky , prírodného kameňa as inými podlahovými materiálmi .

Systém je založený na fóliovej poterovej doske s výliskami Schlüter ® - BEKOTEC - EN 23 F , ktorá sa pokladá priamo na nosný podklad alebo na bežne dostupné dosky tepelnej a / alebo krokovej izolácie . Z rozmerov dosky s výliskami Schlüter ® - BEKOTEC - EN 23 F vyplýva minimálna hrúbka vrstvy 31 mm medzi a 8 mm nad výlisky . Odstupy medzi výlisky umožňujú upnúť systémové vykurovacie potrubia s priemerom 14 mm , v rozstupe od 75 mm a tým vytvorenie vykurovacieho poteru .

Podlahové kúrenie je dobre regulovateľné a možno ich optimálne prevádzkovať s nízkymi teplotami na prívode , pretože je nutné ohrievať resp . ochladzovať len relatívne malú hmotu poteru ( pri krytí 8 mm cca 57 kg/m2 ≙ 28,5 l / m2 ) .

Zmršťovanie vznikajúce počas tvrdnutia poteru sa neutralizuje v sieti výliskov . Pnutie pochádzajúce z deformácií pri zmršťovania tak nemôže pôsobiť na celú plochu . Preto možno upustiť od dilatačných a dodatočne proříznutých škár v potere . Po dosiahnutí pochôdznej tvrdosti cementového poteru možno nalepiť separačnú rohož Schlüter ® - DITRA 25 ( síranovápenatý poter ≤ 2 CM - % ​​) . Priamo na ňu sa do tenkej vrstvy pokladáme keramické dlaždice alebo dosky z prírodného kameňa . Dilatačné škáry v dlažbe sa vytvorí pomocou profilov Schlüter ®-DILEX v potrebných vzdialenostiach .

Podlahové krytiny , ktoré nie sú citlivé na vznik trhlín ako napr parkety alebo koberec sa pokladajú priamo na poter po dosiahnutí zvyškovej vlhkosti špecifické pre príslušnú podlahovú krytinu .

  

Partneri