PARTNER

 

 

 

 

Schlüter Systems - z praxe odskúšané systémové riešenia.

  

Dlažba na problematickýh podkladoch

 

 

Praskliny v dlažbe vznikajú väčšinou zmenou tvaru a tvorbou trhlín v podklade.

V odborných kruhoch je dnes známe, že sa betón a poter behom tvrdnutia "zmršťujú" a že predovšetkým plávajúce a vykurovacie potery sa deformujú a vyklenuté ešte aj neskôr. Obzvlášť kritické všetky materiály, ktoré voči tuhému obkladu vykazujú relatívne veľké pohyby. Spadajú sem ako je všeobecne známe napr drevené podklady, ako drevotrieskové alebo lisované dosky. Avša kritické aj nevyzreté cementové a anhydritové potery a všetky vykurovacie potery.


Schlüter ®-DITRA 25 kompenzuje pnutie medzi podkladom a dlažbou.

Keď sa lepí dlažba priamo na také podklady, možno očakávať škody.

Separačná rohož Schlüter ®-DITRA 25 vyrovnáva zmeny tvaru podkladu pod dlažbou, chráni podklady citlivé na vlhkosť a neutralizuje tlak pary na rubovej strane pri ešte vlhkých podkladoch.

 

 

Schlüter ®-DITRA 25
Schlüter ®-DITRA 25 je polyetylénový pás s rybinovitej tvarovanými štvorcovými výlisky, ktorý je na rubovej strane opatrený nosnou tkaninou. Je univerzálnym podkladom pre dlažbu aj obklad a slúži zároveň ako separačná vrstva, kontaktná izolácia a vrstva pre vyrovnanie tlaku pary. Viac...

  

Partneri