PARTNER

 

 

 

 

Schlüter Systems - z praxe odskúšané systémové riešenia.

  

Izolácia proti kročajovému hluku

 

Prenos hluku do iných miestností, vyvolaný napr prechádzaním alebo padajúcimi predmetmi, sa označuje ako prenášanie krokového hluku. Schlüter ®-DITRA-SOUND znižuje v rekonštruovaných objektoch kročajový hluk účinne o 13 dB (A). To zodpovedá zníženiu vnímaného kročajového hluku o viac než 50%.

 

 

 

Schlüter ®-DITRA-SOUND

Schlüter ®-DITRA-SOUND je ťažká fólia na polyetylénovej báze, ktorá je na lícovej aj rubovej strane vybavená nosným rúnom. Schlüter ®-DITRA-SOUND slúži v spojení s dlažbou ako izolácia proti kročajovému hluku a pre prekrytie trhlín podkladov. Viac...

  

Partneri