PARTNER

 

 

 

 

Schlüter Systems - z praxe odskúšané systémové riešenia.

  

Ukončovacie profily pre balkóny a terasy

 

Voľné hrany balkónov a terás sú neustále vystavované poveternostným vplyvom. Ukončovacie profily Schlüter ®-BARA tieto oblasti účinne chráni a tvorí čisté ukončenie. Na príslušné profily je možné v niekoľkých pracovných krokoch pripevniť žľabový systém Schlüter ®-BARIN.

 

 

 


Schlüter ®-BARA-HV

Schlüter ®-BARA-HV je pridržiavacia lepiaca páska z polyetylénu, ktorá je na vrchnej strane vybavená strižou a na spodnej strane samolepiacou butylovú vrstvou. Je vhodná pre vytvorenie lepiacej príruby k bezpečnému utesneniu kontaktnej izolácie Schlüter ®-KERDI k hrane, ukončené pomocou Schlüter ®-BARA-RKL. Viac...

 

Schlüter ®-BARA-FAP

Schlüter ®-BARA-FAP je profil pre zakrytie čelných strán voľne vyložených balkónov. Viac...

 

 

 

Schlüter ®-BARA-ESOT

Schlüter ®-BARA-ESOT je nosný soklový profil z ušľachtilej ocele. Používa sa pre soklové dlaždice, keď nie je k dispozícii nosný podklad. Viac...

 

 

 

Schlüter ®-BARA-RAK

Schlüter ®-BARA-RAK je ukončovací balkónový profil s odkvapom z farebne lakovaného hliníka. Ukladá sa na hranu hotového, vyspádovaného podkladu a slúži ako ukončenie hrany a odkvapu. Viac...

 

 

Schlüter ®-BARA-R

Schlüter ®-BARA-R je ukončovací profil v tvare písmena T z farebne lakovaného hliníka pre voľné hrany balkónov a terás. Viac...

 

 


Schlüter ® -BARA-RAKE/-RAKEG

Schlüter ®-BARA-RAKE a RAKEG ukončovacie profily s odkvapničkou vhodné pre pokládku na hotový spádový poter.
Schlüter ®-BARA-RAKE je zvlášť vhodný pre konštrukčné skladby s kontaktnou drenážou Schlüter-DITRA-DRAIN. Pomocou dierované hrany sa získa čisté ukončenie dlažby. Schlüter ®-BARA-RAKEG je uvažovaný pre konštrukčné skladby s kontaktnou separáciou Schlüter ®-DITRA 25. Pomocou uzavretej hrany sa získa čisté ukončenie dlažby. Viac...

Schlüter ®-BARA-RAM

Schlüter ®-BARA-RAM je ukončovací profil s odkvapničkou z farebne lakovaného hliníka. Ukladá sa na hranu hrubej konštrukcie a slúži zároveň ako šablóna pre prevzatie spádového poteru. Viac...

 

 

Schlüter ®-BARA-RAP

Schlüter ®-BARA-RAP je lemovacie profil z farebne lakovaného hliníka. V spojení s nosným profilom Schlüter ®-BARA-RW slúži na ukončenie voľných (postranných) hrán balkónov a terás. Viac...

 

 

Schlüter ®-BARA-RK

Schlüter ®-BARA-RK je ukončovací profil v tvare písmena T. Čelná strana je opatrená odkvapničkou, prekrývajúce škáru plošné drenáže Schlüter ®-TROBA. Viac...

 

 

 

Schlüter ®-BARA-RKK /-RKKE

Schlüter ® -BARA-RKK/-RKKE ukončovacie profily v tvare T s krátkou okapničkou pre voľné hrany podlahových konštrukcií na balkónoch a terasách, ktoré už majú hotový spádový poter.
Profil Schlüter ®-BARA-RKK je vhodný pre konštrukčnú skladbu s kontaktnou separáciou Schlüter ®-DITRA 25. Uzavretá hrana vytvára čisté ukončenie dlažby.
Profil Schlüter ®-BARA-RKKE je vhodný predovšetkým pre konštrukčnú skladbu s kontaktnou drenážou Schlüter ®-DITRA-DRAIN. Dierovaná hrana vytvára čisté zakončenie dlažby. Viac...


Schlüter ®-BARA-RKB

Schlüter ®-BARA-RKB je ukončovací profil v tvare T pre stierky. Predné rameno predsadenú odkvapničku. Viac...

 

 

 

Schlüter ® -BARA-RKL/-RKLT

Schlüter ® -BARA-RKL/-RKLT je uholníkový ukončovací profil s odvodňovacími otvormi z farebne lakovaného hliníka. Je vhodný pre veľkoformátové dlaždice kladené na lôžka zo štrku / kamennej drviny alebo na podložky.
BARA-RKLT je opatrený drážkou slúžiace pre pripevnenie žľabového systému Schlüter ®-BARIN. Viac...

 

Schlüter ®-BARA-RT

Schlüter ®-BARA-RT je ukončovací profil v tvare T z farebne lakovaného hliníka pre voľné hrany balkónov a terás. Horná čelná strana (ukončovacie rameno) zakrýva hranu dlaždice, spodné vytvára odkvapničku a eventuálne prekrýva škáru plošnej drenáže TROBA. Viac...

 


Schlüter ®-BARA-RTK

Schlüter ®-BARA-RTK je ukončovací profil s odkvapničkou vhodný pre ukladanie do lepidla na hotový spádový poter. Je upravený pre uchytenie žľabového systému Schlüter ®-BARIN. Na prehĺbený prechod k oplechovaní je možné osadiť Schlüter ®-RONDEC alebo-JOLLY pre ukončenie hrany dlaždíc. Dlaždice sa môžu pokladať aj s presahom. Viac...

 

Schlüter ® -BARA-RTKE/-RTKEG

Schlüter ®-BARA-RTKE ukončovacie profily s odkvapničkou vhodné pre pokládku na hotový spádový poter. Sú upravené pre uchytenie žľabového systému Schlüter ®-BARIN. Profil Schlüter ®-BARA-RTKE je zvlášť vhodný pre konštrukčné skladby s kontaktnou drenážou Schlüter ®-DITRA-DRAIN. Pomocou dierovanej hrany sa získa čisté ukončenie dlažby.
Schlüter ®-BARA-RTKEG je vhodný pre konštrukčné skladby s kontaktnou separáciou Schlüter ®-DITRA 25. Pomocou uzavretej hrany sa získa čisté ukončenie dlažby. Viac...


Schlüter ®-BARA-RTP

Schlüter ®-BARA-RTP je ukončovací profil pre uchytenie žľabového systému Schlüter ®-BARIN, ktorý možno dodatočne pripevniť na voľnú hranu existujúcich konštrukcií balkónov a terás. Viac...

 

 

Schlüter ®-BARA-RW

Schlüter ®-BARA-RW je uholníkový ukončovací profil z ušľachtilej ocele alebo z farebne lakovaného hliníka pre voľné hrany balkónov a terás. Viac...

 

 

 

Schlüter ®-BARA-RWL

Schlüter ®-BARA-RWL je ukončovací profil s odvodňovacími otvormi z farebne lakovaného hliníka pre hrany balkónov a terás. Je vhodný najmä pre ukončenie dlažby na balkónoch a terasách, ktorá sa voľne pokladá do štrku alebo na podložky. Viac...

  

Partneri