PARTNER

 

 

 

 

Schlüter Systems - z praxe odskúšané systémové riešenia.

  

Schlüter ®-BEKOTEC-EN-FTS

 

Technický list

Použitie a funkcia

Schlüter ® - BEKOTEC - EN 18 FTS je spoľahlivá technológia pre podlahové konštrukcie ako systém funkčne bezpečných plávajúcich a vykurovacích poterov bez trhlín s dlažbou z keramiky , prírodného kameňa as inými podlahovými materiálmi .

Systém je plávajúci , pokladá sa však priamo na nosný podklad roznášajúci záťaž ako je betón , existujúci poter alebo konštrukcie dreveného stropu . Pri vykurovaní sa preveruje vhodnosť podkladu ( dilatačné škáry , obvodové pásky atď ) . Systém je založený na poterovej dosky s výliskami Schlüter ® - BEKOTEC - EN 18 FTS s integrovanou krokovou izoláciou 5 mm , ktorá sa pokladá priamo na nosný podklad . Pri systéme bolo zistené zlepšené tlmenie krokového hluku podľa DIN EN ISO 717-2 o 25 dB . Skutočné zlepšenie u príslušnej konštrukcie je závislé na konkrétnych daných skutočnostiach ( konštrukčná skladba ) a môže sa od tejto hodnoty odchyľovať . Zistené výsledné hodnoty (skúšky) preto nemožno všeobecne aplikovať na situáciu na stavbe . Bezpečné hodnoty možno zistiť len priamym meraním na mieste so zohľadnením príslušnej skutočnej konštrukčnej skladby . Z rozmerov dosky s výliskami Schlüter ® - BEKOTEC - EN 18 FTS vyplýva minimálna hrúbka vrstvy poteru 26 mm medzi a 8 mm nad výlisky . Odstupy medzi výlisky sú usporiadané tak , aby mohlo byť do rastri 50 mm upnuté systémové vykurovacie potrubia s priemerom 12 mm pre vytvorenie vykurovacieho poteru .

Podlahové kúrenie je dobre regulovateľné a možno ho optimálne prevádzkovať s nízkymi teplotami na prívode , pretože je nutné ohrievať resp . ochladzovať len relatívne malú hmotu poteru ( pri krytí 8 mm cca 52 kg / m² ≙ 26 l / m² ) .

Zmršťovanie , vznikajúce počas tvrdnutia poteru , sa neutralizuje v sieti výliskov . Pnutie pochádzajúce z deformácií pri zmršťovania tak nemôže pôsobiť na celú plochu . Možno tak upustiť od dilatačných a dodatočne prerezých škár . Po dosiahnutí pochôdznej tvrdosti cementového poteru sa nalepí separačná rohož Schlüter ®-DITRA 25 ( síranovápenatý poter ≤ 2 CM - % ​​) .

Priamo na ňu sa do tenkej vrstvy lepidla pokladajú keramické dlaždice alebo dosky z prírodného kameňa . Dilatačné škáry v dlažbe sa vytvorí pomocou profilov Schlüter ® - DILEX v potrebných vzdialenostiach .

Podlahové krytiny , ktoré nie sú citlivé na vznik trhlín , ako napr parkety alebo koberec , sa pokladajú priamo na poter po dosiahnutí zvyškovej vlhkosti špecifické pre príslušnú podlahovú krytinu . Ďalšie informácie nájdete v technickej príručke .

  

Partneri