PARTNER

 

 

 

 

Schlüter Systems - z praxe odskúšané systémové riešenia.

  

Schlüter ®-TROBA-STELZ-DR

 

Technický list

Použitie a funkcia

Schlüter ®-TROBA-STELZ-DR plastové krúžky z polyetylénu odolného proti hnilobe, slúžiace pre pokladanie samonosných veľkoformátových dlaždíc na balkónoch a terasách.

Plastové krúžky vysoké 2 mm sa kladú v miestach križovania škár veľkoformátových dlaždíc ako "stratené debnenie" alebo ako opakovane použiteľná fixačné šablóna na drenáži Schlüter ®-TROBA-PLUS a zaplní sa tenkou vrstvou malty.

Po nanesení tenkej vrstvy malty veľkoformátové dlaždice pokladané v rohoch na vytvorené podložky a poklepom vyrovnávané do správnej výšky a smeru.

Škáry dlažby zostávajú otvorené a umožňujú tak jej odvodnenie do celoplošné drenážne rohože Schlüter ®-TROBA-PLUS, kde je voda beztlakovo odvádzaná v spáde k odvodneniu.

  

Partneri